Factory Address

Foshan Shi Nan Hai Qu, Li Shui Zhen,

Li Guan Lu, Chi Shan Cun,

Fu Xi Lu, Duan Tu Ming (Wei Nei)

Liang Zhan Cheng Chang Fang

Phone:  +86 138-2447-2448