top of page
Factory Address

Foshan Shi Nan Hai Qu, Li Shui Zhen,

Li Guan Lu, Chi Shan Cun,

Fu Xi Lu, Duan Tu Ming (Wei Nei)

Liang Zhan Cheng Chang Fang

Phone:  +86 138-2447-2448

bottom of page